Behörighet

Behörighetskraven finns för att du behöver ha dessa kunskaper och förutsättningar för att klara av den utbildning du vill gå.

Läs mer om behörighet på Skolverkets informationssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella program

För att få börja ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du:

  • har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
  • inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
  • påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år (för att börja i ettan läsåret 2018/2019 ska du vara född 1999 eller senare). 

Du måste ha ett slutbetyg från grundskolan, med lägst betyget godkänd (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Till yrkesprogram behövs det lägst betyget E i minst fem andra ämnen upptill och för studieförberedande program krävs minst E i minst nio ämnen upptill.

På Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet måste biologi, kemi och fysik vara bland de nio ämnena. På Ekonomi-, Humanistiska- och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap vara bland de nio ämnena.

Program som har särskilda varianter eller IB-program kan ha särskilda behörighetskrav. Vad som gäller på den skola du vill söka kan du läsa om på deras hemsida. Här kan du läsa om IB i Halmstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen finns för dig som saknar behörighet till nationellt program. Endast ett av introduktionsprogrammen, IMPRO, har behörighetskrav. Du är behörig att söka IMPRO om du har betyg i Svenska, matematik/engelska och fyra andra ämnen, eller svenska, matematik, engelska och tre andra ämnen.


Nyhems plan 2, 311 35 Falkenberg
Tel: 0346-88 68 97, 0346-88 52 08
E-post: gymnasieantagning@falkenberg.se

Sidansvarig:Pernilla Carlsson