Dispens i engelska

Dispens i engelska

Om du kommer från ett annat land och inte har läst engelska i grundskolan, kan du ansöka om dispens i engelska.

För att få dispens i engelska ska du:

1. inte ha haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av din tid i grundskolan

2. bedömas ha förutsättningar att klara av gymnasieprogrammet du söker

Om din ansökan beviljas bortser man från kravet på godkänt grundskolebetyg i engelska och du kan bli behörig till nationellt program. Om du blir antagen innebär det alltså att du läser engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska. Därefter läser du engelska på gymnasienivå.

Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogrammen.

Ansökan om dispens i engelska ska vara antangningen tillhanda senast den 15 maj.

Ansökan om dispens i engelska, som inkommer till gymnasieantagningen efter sista datum, hanteras ej. Din gymnasieansökan hanteras då enligt ordinarie rutiner.           

AnsökningsblankettPDF

Information från skolverketPDF

Stödmaterial från skolverketPDF

Sidan senast ändrad 2019-01-09