Fri kvot

Fri kvot

Möjligheten att söka och bli antagen i Fri kvot finns för dig som söker till nationellt program och till vissa introduktionsprogram.

De flesta skolor inom vårt samverkansområde erbjuder elever att söka via Fri kvot. De som beslutat att inte ta emot ansökningar gällande Fri kvot är:

 • Ljud- och Bildskolan i Halmstad.   

Fri kvot kan sökas till nationella program och till introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion när de är anordnade för grupp och sökbara ansökningswebben. Ansökan och bilagor ska vara gymnasieantagningen tillhanda senast den 15 maj.

Ansökan om fri kvot, som inkommer till gymnasieantagningen efter sista datum, hanteras ej. Din gymnasieansökan hanteras då enligt ordinarie rutiner.     

Medicinska eller sociala skäl

Du kan ansöka om att bli prövad i Fri kvot om du:

 • har haft stora medicinska eller sociala problem under en längre eller kortare period och det har påverkat ditt meritvärde negativt eller
 • inte har haft möjlighet att läsa alla ämnen i grundskolan och därför inte kunnat få tillräckligt högt meritvärde

Det är gymnasieskolan som du söker till som beslutar om du ska tas in i Fri kvot och du måste vara behörig till programmet. Om de inte tar in dig i Fri kvot konkurrerar du med ditt meritvärde i antagningen på vanligt vis.

Ansökan görs genom att fylla i särskild blankettPDF. För att gymnasieskolan ska kunna göra rätt bedömning är det viktigt att de får ett ordenligt underlag. Därför ska du också skicka in:

 • personligt brev där du beskriver vilka skäl du har för att ansöka om prövning i fri kvot
 • intyg från läkare, kurator, rektor, lärare, SYV eller liknande

Du kan även skicka in:

 • brev från nära anhörig
 • annat som du tycker är viktigt att gymnasieskolan får veta

Utländska betyg

Du kan ansöka om att bli prövad i Fri kvot om du:

 • saknar betyg från svensk grundskola, men har utländska betyg som motsvarar svensk behörighet och har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (gäller ej nordiska sökande)

Det är gymnasieskolan som du söker till som beslutar om de utländska betygen gör dig behörig till sökt program och om du ska bli antagen.

Om du är nyanländ i Sverige och har betyg från ditt gamla hemland ska du söka via den här blanketten: Ansökan utländska betygPDF

Om du är utlandssvensk eller bor i ett nordiskt land ska du söka via den här blanketten: Ansökan för utlandsboendePDF

För att gymnasieskolan ska kunna göra rätt bedömning är det viktigt att de får ett ordentligt underlag. Därför ska du också skicka in:

 • personligt brev där du beskriver din bakgrund
 • betyg
 • om du är nyanländ: personligt intyg med kontaktuppgifter från rektor, lärare, SYV eller liknande i Sverige
 • eventuellt annat som du tycker är viktigt att gymnasieskolan får veta

                                                          

Sidan senast ändrad 2020-11-24