Fri kvot

Fri kvot

Möjligheten att söka och bli antagen i Fri kvot finns för dig som söker till nationellt program, programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion.

De flesta skolor inom vårt samverkansoråde erbjuder elever att söka via Fri kvot. 

Ansökan och bilagor ska vara gymnasieantagningen tillhanda senast den 15 maj.

Ansökan om fri kvot, som inkommer till gymnasieantagningen efter sista datum, hanteras ej. Din gymnasieansökan hanteras då enligt ordinarie rutiner. 

De som beslutat att inte ta emot ansökningar gällande Fri kvot är:

 • Ljud- och Bildskolan i Halmstad.        

Medicinska eller sociala skäl

Du kan ansöka om att bli prövad i Fri kvot om du:

 • har haft stora medicinska eller sociala problem under en längre eller kortare period och det har påverkat ditt meritvärde negativt

 • inte har haft möjlighet att läsa alla ämnen i grundskolan och därför inte kunnat få tillräckligt högt meritvärde

Det är gymnasieskolan som du söker till som beslutar om du ska tas in i Fri kvot och du måste vara behörig till programmet. Om de inte tar in dig i Fri kvot konkurrerar du med ditt meritvärde i antagningen på vanligt vis.

Ansökan görs genom att fylla i särskild blankettPDF. För att gymnasieskolan ska kunna göra rätt bedömning är det viktigt att de får ett ordenligt underlag. Därför ska du också skicka in:

 • personligt brev där du beskriver vilka skäl du har för att ansöka om prövning i fri kvot
 • alla relevanta personliga intyg från läkare, kurator, rektor, lärare, SYV eller liknande

Du kan även eventuellt skicka in:

 • brev från nära anhörig
 • utländska betyg (om du även vill visa dem).
 • annat som du tycker är viktigt att gymnasieskolan får veta

Utländska betyg

Du kan ansöka om att bli prövad i Fri kvot om du:

 • saknar betyg från svensk grundskola, men har utländska betyg som kan motsvara svensk behörighet

 • har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (gäller ej nordiska sökande)

Det är bra om dina utländska betyg är översatta till svenska. De ska vara översatta ämne för ämne, så att det tydigt framgår vilken behörighet det motsvarar. Uppge även kontaktuppgifter till översättaren. Det är gymnasieskolan som du söker till som beslutar om de utländska betygen gör dig behörig till sökt program och om du ska bli antagen.

Ansökan görs genom att fylla i särskild blankett.PDF

För att gymnasieskolan ska kunna göra rätt bedömning är det viktigt att de får ett ordenligt underlag. Därför ska du också skicka in:

 • personligt brev där du beskriver din bakgrund
 • alla relevanta betyg
 • personligt intyg med kontaktuppgifter från rektor, lärare, SYV eller liknande i Sverige

Du kan även eventuellt skicka in:

 • annat som du tycker är viktigt att gymnasieskolan får veta.

                                                          

Sidan senast ändrad 2019-01-09