Flytt

Flytt

Om du ska flytta till eller från vårt samverkansområde under det år som du ska söka till gymnasiet, ska det anmälas till gymnasieantagningen.

Flytt från Halland

Om du och din familj planerar att flytta till en kommun utanför samverkansområdet före skolstarten är det viktigt att du meddelar oss på gymnasiantagningen det. Det går bra att ringa/maila till oss eller fylla i blanketten FlyttanmälanPDF och lämna den till SYV eller skicka den till Gymnasieantagning Halland. När vi får veta att du ska flytta skickar vi informationen vidare till berörd kommun.

Flytt till Halland

Om du och din familj planerar att flytta till vårt samverkansområde före skolstarten ska du göra din ansökan via din nuvarande hemkommun. Meddela dem vart och när du planerar att flytta. Då skickar din hemkommun vidare din ansökan till oss.

Se även vilka regler som gäller vid flytt för barn som inte fyllt 18 år enligt skatteverket.

Flytt från utlandet

Om du bor utanför Sverige och vill söka till en skola hos oss ska du kontakta oss.

Sidan senast ändrad 2019-10-14