Söka utanför området

Söka utanför området

Det går bra att söka till skolor som ligger utanför vårt samverkansområde. Det finns dock några viktiga saker att tänka på, så läs noga igenom informationen här. Prata gärna med din SYV om du har funderingar.

Mottagen i första hand

Om det program eller den inriktning du vill söka inte finns inom samverkansområdet, blir du mottagen i första hand. Det innebär att du konkurrerar på samma villkor som eleverna i kommunen där skolan ligger. Du kan också ansöka om inackorderingsbidrag från din hemkommun. Du blir också mottagen i första hand om du söker en riksrekryterande utbildning eller är uttagen till ett riksidrottsgymnasium.

Friskolor tar alltid emot alla elever i första hand. Du kan då söka inackorderingsbidrag via CSN.

Mottagen i andra hand

Om det program eller den inriktning du vill söka finns inom samverkansområdet kan du söka till annan kommun och bli mottagen i andra hand. Det innebär att du endast kan bli antagen i mån av plats efter att de som bor i kommunen blivit antagna. Det är den mottagande skolan som beslutar om de vill ta emot en elev i andra hand. Du kan inte få något inackorderingsbidrag om du är andrahandsmottagen.

Särskilda skäl

Om du har särskilda skäl till att gå ett nationellt program i kommunal skola utanför samverkansområdet kan du fylla i blanketten Särskilda skälPDF och lämna till din SYV/gymnasieantagningen senast den 15 februari, (vid omval senast den 15 maj). Skolan du söker bedömer då om dina skäl är tillräckliga, och kan besluta att du blir mottagen i första hand.

Exempel på särskilda skäl kan vara:

  • Att du bor på gränsen till annat samverkansområde, men tillhör någon av våra kommuner
  • Andra personliga förhållanden, t ex sociala problem

Om du är familje- eller behandlingshemsplacerad tas du emot i första hand i den kommun där du bor, även om du inte är folkbokförd där. Det ska då bifogas ett placeringsintyg från socialtjänsten till ansökan.

Sidan senast ändrad 2022-11-17