Slutlig antagning

Slutlig antagning

Den slutliga antagningen är klar den 1 juli. Då ska du logga in för att se och svara på beskedet.

Den 1 juli kan du som bor inom vårt samverkansområde logga in på ansökningswebben för att se ditt besked och svara på det. Du kan bara svara en gång på ansökningswebben. Om du ångrar dig efter att du svarat ska du skriva ut ett svarskort och skicka in med post.

Du som bor utanför vårt område kommer att få besked per post. Det går då att antingen logga in och svara på beskedet, eller skicka svarskortet per post till gymnasieantagningen.

Sista svarsdag är den 22 juli.

Svara rätt!

Det är viktigt att du tänker igenom hur du svarar om du är reserv på något val. Om du exempelvis är reserv på val 1 och antagen på val 2 kan du välja att stå kvar som reserv till val 1. Tänk på att om du då får en plats i reservantagningen på val 1 så mister du din plats på val 2. Om du är nöjd med din plats på val 2 och inte vill vänta på en eventuell plats på val 1 ska du tacka nej till att stå kvar som reserv.

Här kan du läsa om de olika svarsalternativen.

Andrahandsmottagen

Om det finns lediga platser efter att de förstahandsmottagna eleverna tagits in kommer andrahandsmottagna elever att tas in vid den slutliga antagningen.

Val utanför samverkansområdet

Om du har val utanför vårt samverkansområde får du antagningsbesked från annat kansli. Följ deras instruktioner. Om du får antagningsbesked från flera kanslier ska du svara på alla.


Sidan senast ändrad 2021-05-21