Statistik

Statistik

Här finns statistik över hur många sökande och antagna det är till olika program och skolor samt vilket som var lägsta meritvärde för att komma in.

Sökandestatistik

2022

Antagningsstatistik efter reservantagning

2021PDF 2020PDF 2019PDF

Statistik under året

15 februari - 13 april visas sökandestatistik

13 april - 15 maj visas preliminär antagningsstatistik

16 maj - 30 juni visas sökandestatistik + preliminär antagningsstatistik

1 juli - 15 september visas preliminär antagningsstatistik + slutlig antagningsstatistik


Sidan senast ändrad 2022-04-08