Statistik

Statistik

Här finns statistik över hur många sökande och antagna det är till olika program och skolor samt vilket som var lägsta meritvärde för att komma in.

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

2018PDF 2017 PDF2016 PDF2015PDF

Statistik under året

2 februari - 15 april visas sökandestatistik

15 april - 15 maj visas preliminär antagningsstatistik

16 maj - 1 juli visas sökandestatistik + preliminär antagningsstatistik

2 juli - 15 september visas preliminär antagningsstatistik + slutlig antagningsstatistik

 

Sidan senast ändrad 2018-10-04