Statistik

Statistik

Här finns statistik över hur många sökande och antagna det är till olika program och skolor samt vilket som var lägsta meritvärde för att komma in.

Sökandestatistik 2021

Statistik 2021

Antagningsstatistik efter reservantagning

2020PDF 2019PDF 2018PDF 2017PDF

Statistik under året

15 februari - 15 april visas sökandestatistik

15 april - 15 maj visas preliminär antagningsstatistik

16 maj - 1 juli visas sökandestatistik + preliminär antagningsstatistik

2 juli - 15 september visas preliminär antagningsstatistik + slutlig antagningsstatistik


Sidan senast ändrad 2021-02-16