Statistik

Statistik

Här finns statistik över hur många sökande och antagna det är till olika program och skolor samt vilket som var lägsta meritvärde för att komma in.

Aktuell statistik

Statistik 2018

Statistik under året

2 februari - 15 april visas sökandestatistik

15 april - 15 maj visas preliminär antagningsstatistik

16 maj - 1 juli visas sökandestatistik + preliminär antagningsstatistik

2 juli - 15 september visas preliminär antagningsstatistik + slutlig antagningsstatistik

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

2017 PDF2016 PDF2015 PDF2014PDF 2013PDF

Sidan senast ändrad 2018-02-02