Statistik

Statistik

Här finns statistik över hur många sökande och antagna det är till olika program och skolor samt vilket som var lägsta meritvärde för att komma in.


Antagningsstatistik 15 augusti

2022  PDF2021PDF 2020PDF

Statistik under året

15 februari - 14 april visas sökandestatistik

14 april - 15 maj visas preliminär antagningsstatistik

16 maj - 30 juni visas sökandestatistik + preliminär antagningsstatistik

1 juli - 15 september visas preliminär antagningsstatistik + slutlig antagningsstatistik


Sidan senast ändrad 2022-09-19