Statistik

Statistik

Här finns statistik över hur många sökande och antagna det är till olika program och skolor samt vilket som var lägsta meritvärde för att komma in.

Sökandestatistik

Sökande- och antagningsstatistik för 2020

Antagningsstatistik efter reservantagning

2020 PDF2019PDF 2018PDF 2017PDF

Statistik under året

2 februari - 15 april visas sökandestatistik

15 april - 15 maj visas preliminär antagningsstatistik

16 maj - 1 juli visas sökandestatistik + preliminär antagningsstatistik

2 juli - 15 september visas preliminär antagningsstatistik + slutlig antagningsstatistik


Sidan senast ändrad 2020-09-09