Samverkansavtal

Samverkansavtal

Ibland skrivs samverkansavtal gällande gymnasieantagning. Det innebär att alla elever som är folkbokförda i kommuner som tecknat samverkansavtal med varandra får söka och bli antagna på gymnasiesär-skoleutbildning på lika villkor. Det kallas att bli förstahandsmottagen.

Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg har skrivit ett samverkansavtal som gäller för alla våra fem kommuner inom samverkansområdet:

Samverkansavtal HallandPDF

Halmstads kommun har ett samverkansavtal gällande gymnasisärskoleutbildning  på Stora Segerstad naturbrukscentrum:

Samverkansavtal Halmstad - Stora SegerstadPDF


Sidan senast ändrad 2019-01-24