IKE Halland

IKE Halland

IKE Halland är ett gemensamt system i Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Syftet med systemet är kvalitetssäkra interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor.

IKE Halland består av en databas som innehåller uppgifter om samtliga ungdomar mellan 16 och 19 år som är folkbokförda i deltagande kommuner. Systemet genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna.

Kommunerna använder även systemet som ett verktyg för att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret gentemot de ungdomar som är aktuella för insatser.

För behörighet till systemet, kontakta systemansvariga.

Systemansvariga:

Pernilla Carlsson, 0346-88 68 97

Ulrika Libäck, 0346-88 52 08

gymnasieantagning@falkenberg.se

Logga in i IKE Halland

Handledningar, guider

Handledning friskolor

Sidan senast ändrad 2020-01-16