Sista ansökningsdatum 15 februari

Sista ansökningsdatum 15 februari

Med anledning av Coronapandemin har vi förlängt årets ansökningsperiod två veckor.

I år är det extra svårt för dig som söker till gymnasiet att göra ditt val. Mässa, öppet hus och skolbesök kan inte genomföras på vanligt sätt. Studie- och yrkesvägledningen har också påverkats, kanske har du inte kunnat träffa din SYV på det sätt du önskat.

Därför ger vi nu lite mer tid till ditt gymnasieval. Ansökningsperioden förlängs två veckor. Sista datum för ansökan till gymnasiet blir den 15 februari 2021.

Publicerad 2020-12-16