Vill du ändra ditt val?

Vill du ändra ditt val?

Om du vill ändra något i ditt gymnasieval ska du kontakta din SYV. Fram till den 15 maj går det bra att ändra i din ansökan, eller göra en ny ansökan om du inte sökt tidigare.

Om du gör val/omval efter den 15 maj kan du vanligtvis bara antas i mån av plats efter att alla som sökt i rätt tid fått plats. Val/omval efter den 15 maj görs på blankett. Läs mer här.

Publicerad 2021-04-23