Vill du ändra ditt val?

Vill du ändra ditt val?

Mellan den 15 april och den 15 maj kan du logga in på ansökningswebben och ändra eller lägga till val.

Om du vill ändra i ditt gymnasieval ska du kontakta din SYV.

Om du gör val/omval efter den 15 maj kan du vanligtvis bara antas i mån av plats efter att alla som sökt i rätt tid fått plats. VAl/omval efter den 15 maj görs på blankett. Ta kontakt med din SYVsom hjälper till i så fall.

Publicerad 2019-02-18