Fjärde tekniskt år

Fjärde tekniskt år

Ett fjärde tekniskt år på teknikprogrammet, T4, vänder sig till dig som vill gå en ettårig vidareutbildning för att få en examen som gymnasieingenjör.

Du är behörig till T4 om du har examen från Teknikprogrammet eller likvärdiga kunskaper. Från och med höstterminen 2018 är också vissa karaktärsämneskurser ett förkunskapskrav. Du måste påbörja dina studier senast det året du fyller 22.

skolverkets hemsida kan du läsa mer om T4. Där finns också en förteckning över skolor som beviljats statsbidrag för att anordna T4.

T4 finns i vårt område på Kattegattgymnasiet i Halmstad och på Peder Skrivares skola i Varberg.

Ansökan

Du söker och blir antagen på lika villkor på alla skolor i Sverige (riksintag). Du som bor i Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm eller Varberg söker via Gymnasieantagning Halland, oavsett vilken skola i landet du söker till. Ansökan görs på blankettPDF, och ska vara vara Gymnasieantagning Halland tillhanda senast den 16 april 2018.

Om du redan har en gymnasieexamen från Teknikprogrammet ska du bifoga kopia på den. Om du går i trean nu, ska du snarast efter skolavslutningen, skicka en kopia på gymnasieexamen till den skola /de skolor du sökt.

Antagning

Antagningen till T4 görs i början av juli. Du som sökt kommer att få ett antagningsbesked på posten från skolan i början av juli.

Om antalet sökande är fler än antalet platser ska platserna fördelas med betygen från gymnasieskolan eller andra omdömen som grund. Det är varje skola som bestämmer hur urvalet ska göras, men det måste göras sakligt och opartiskt.Sidan senast ändrad 2017-12-18