Idrott

Idrott

Många elever vill kombinera sina studier med idrott. Det finns flera olika sätt att göra detta på.

Riksidrottsgymnasier - RIG

​RIG-gymnasier är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka dit. Om du blir antagen på ett RIG-gymnasium blir du mottagen i första hand till ditt gymnasieval där.

RIG-ansökan görs till respektive specialidrottsförbund. Ansökan till gymnasieprogrammen görs på vanligt vis, via Ansökningswebben.

Nationellt godkänd idrottsutbildning - NIU

NIU-utbildningarna är inte riksrekryterande. Om du söker en NIU-utblidning på en kommunal skola utanför samverkansområdet blir du mottagen i andra hand. Men det finns en möjlighet för kommuner att skriva särskilda samverkansavtal angående NIU. Om ett sådant avtal finns mellan din hemkommun och skolan blir du mottagen i första hand.

Särskilda samverkansavtal inom vårt område:

FalkenbergPDF Halmstad PDFHylte PDFVarbergPDF

Laholm har idag inga särskilda samverkansavtal för NIU.

Prata med din SYV om du söker NIU i en kommun som inte har skrivit särskilt samverkansavtal med din hemkommun. Det kan finnas möjlighet att det skrivs ett nytt avtal.

NIU-ansökan görs antingen direkt till skolan eller till specialidrottsförbundet. Ansökan till gymnasieprogrammen görs på vanligt vis i Ansökningswebben. Ange även att du sökt NIU, antingen som ett kursval där den möjligheten finns eller under "Övriga upplysningar" på kvittenssidan.

Lokal idrottsprofil

Många skolor har lokala idrottsprofiler. Ansökan till en idrottsprofil gör du i Antagningswebben. Observera att en del skolor har egna ansökningsformulär/intresseanmälningar som du också ska skicka in.

Sidan senast ändrad 2019-09-11