Introduktions­program

Introduktions­program

Om du saknar betyg för behörighet till nationellt gymnasieprogram, finns Introduktionsprogrammen, IM, för dig. Där kan du läsa upp betyg, så att du blir behörig att söka till gymnasiet längre fram. Du kan också ha praktik eller andra individuella lösningar. Det finns fem olika introduktionsprogram.

Programinriktat individuellt val, IMPRO

Du är behörig att söka IMPRO om du har betyg i Svenska, matematik/engelska och fyra andra ämnen, eller svenska, matematik, engelska och tre andra ämnen. IMPRO är alltid kopplat till ett yrkesprogram. Antagning till IMPRO sker i mån av plats efter att de behöriga eleverna tagits in.

Yrkesintroduktion, IMYRK

Om du vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de betyg som krävs för behörighet till yrkesprogram och IMPRO, kan du gå Yrkesintroduktion. Där kan du få en utbildning som leder till arbete. Till en del skolor kan du söka Yrkesintroduktion i ansökningswebben. Till andra skolor görs en individuell överenskommelse och antagning. Antagning till IMYRK sker vanligtvis i mån av plats efter att de behöriga eleverna tagits in.

Preparandutbildning

Om du saknar ett eller flera godkända betyg för behörighet till nationellt program, kan du gå preparandutbildning på IM. Du blir antagen genom en individuell överenskommelse med skolan, detta söks inte i ansökningswebben.

Individuellt alternativ

Om du saknar en stor del av de betyg du behöver för behörighet till ett nationellt program kan du gå Individuellt alternativ på IM. Du blir antagen genom en individuell överenskommelse med skolan, detta söks inte i ansökningswebben.

Språkintroduktion

Du som är nyanländ i Sverige kan gå Språkintroduktion på IM. Du blir antagen genom en individuell överenskommelse med skolan, detta söks inte i ansökningswebben.

Sidan senast ändrad 2017-12-11