Program och inriktningar

Program och inriktningar

Du som bor i vårt samverkansområde kan söka fritt och konkurrera på lika villkor till alla gymnasieutbildningar inom samverkansområdet.

Utbildningar 2019

I oktober kommer vi att publicera alla utbildningar som finns att söka inför 2019.

Utbildningar 2018

Här finns alla utbildningar som finns att söka inför 2018.

Det kan bli förändringar i utbudet på grund av exempelvis för få sökande.

Inriktningar

Du söker och blir antagen till ett program, inte till en inriktning. Det finns dock tre program där inriktningen startar redan i år 1: Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och Naturbruksprogrammet. Till de programmen väljer du inriktning redan inför år 1 och blir antagen till inriktningen.

På övriga program får du ibland ange önskemål om inriktning redan i gymnasievalet, men det går lika bra att vänta med att önska inriktning tills du går i ettan på gymnasiet. Tänk på att det inte finns någon garanti att du får gå den inriktning du önskar.

Inom samverkansområdet

Här ser du alla inriktningar PDFsom skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Utanför samverkansområdet

Det finns några nationella inriktningar som inte erbjuds på någon kommunal/regional skola i vårt område. Här ser du vilka det är.PDF

Om du vill gå en inriktning som endast finns utanför samverkansområdet blir du förstahandsmottagen där om du söker dit inför år 1.

Andra utbildningar i Sverige

Alla nationella program erbjuds inom samverkansområdet, men det finns även andra program som du kan gå.

Exempel på andra program är Flygteknikutbildning, International Baccalaurate (IB), Korrespondensgymnasiet och Spetsutbildningar.

För att läsa mer om alla utbildningar, se Skolverkets information.

Sidan senast ändrad 2018-09-04