Halmstad - Stora Segerstad

Halmstad - Stora Segerstad

Halmstad och Region Jönköping har skrivit samverkansavtal så att elever från Halmstad kan söka fritt till Stora Segerstad.

En elev som är folkbokförd i Halmstads kommun och vill söka gymnasieutbildning i på Stora Segerstad naturbrukscentrum blir förstahandsmottagen till naturbruksprogrammet, introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan.

Samverkansavtal Halmstad - Stora SegerstadPDF

Sidan senast ändrad 2018-10-04