Hylte - Gislaved

Hylte - Gislaved

Hylte och Gislaved har skrivit samverkansavtal så att elever kan söka fritt över kommungränsen.

En elev som är folkbokförd i Hylte kommun och som vill söka gymnasieutbildning (gäller både nationellt program och introduktionsprogram) i Gislaveds kommun blir förstahandsmottagen där.

Samverkansavtal Hylte - GislavedPDF

Sidan senast ändrad 2019-01-24