Hylte - Stora Segerstad

Hylte - Stora Segerstad

Hylte kommun och Region Jönköping har skrivit samverkansavtal så att elever från Hylte kan söka fritt till Stora Segerstad.

En elev som är folkbokförd i Hylte kommun och vill söka gymnasieutbildning i på Stora Segerstad naturbrukscentrum blir förstahandsmottagen till naturbruksprogrammet, introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan.

Samverkansavtal Hylte - Stora SegerstadPDF

Sidan senast ändrad 2019-01-24