Laholm - Båstad

Laholm - Båstad

Laholm och Båstad har skrivit samverkansavtal så att elever kan söka fritt över kommungränsen.

En elev som är folkbokförd i Laholms kommun och vill söka gymnasieutbildning i Båstad blir förstahandsmottagen på nationella program och sökbara introduktionsprogram.

Motsvarande gäller för elever folkbokförda i Båstads kommun som vill söka till gymnasieskola i Laholm.

Samverkansavtal Laholm - BåstadPDF

Sidan senast ändrad 2020-01-10