Region Halland

Region Halland

Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg har skrivit ett gemensamt samverkansavtal gällande gymnasieantagning.

Avtalet innebär i korthet att alla elever som är folkbokförda i samverkansområdet får söka och bli antagna på nationella gymnasieprogram och på sökbara introduktionsprogram på lika villkor (förstahandsmottagna) inom samverkansområdet.

Samverkansavtal HallandPDF

 

Sidan senast ändrad 2018-11-13