Skolor

Skolor

I vårt område finns 15 gymnasieskolor, både kommunala, regionala och fristående.

Om du vill se alla utbildningar som erbjuds på de olika skolorna, klicka här. Om du vill veta mer om utbildningarna och eventuella profiler kan du gå in på respektive skolas hemsida.

Falkenberg

Falkenbergs gymnasieskola (kommunal)

Drottning Blankas gymnasieskola (fristående)

Halmstad

Aspero Idrottsgymnasium (fristående)

Drottning Blankas gymnasieskola (fristående)

Kattegattgymnasiet (kommunal)

Ljud och bildskolan, LBS (fristående)

Sannarspgymnasiet (kommunal)

Sturegymnasiet (kommunal)

Praktiska gymnasiet (fristående)

Laholm

Osbeckgymnasiet (kommunal)

Varberg

Drottning Blankas gymnasieskola (fristående)

Ljud och bildskolan, LBS (fristående)

Munkagårdsgymnasiet (Region Halland)

Peder Skrivares skola (kommunal)

Sveriges Ridgymnasium (fristående)

Sidan senast ändrad 2017-12-18