Ansökningswebben

Ansökningswebben

Det är viktigt att du tänkt igenom ditt gymnasieval ordentligt innan du gör ditt val på ansökningswebben.

Film om hur du gör ditt val på ansökningswebben

Rangordna dina val

Du rangordnar dina val av program. Det du allra helst vill gå är ditt Val 1. Det du näst helst vill gå är ditt Val 2 och så vidare. Om du blir antagen till ditt Val 1 blir du inte antagen på dina andra val. Om du inte blir antagen på ditt Val 1, kan du bli antagen på lägre val och då blir du placerad som reserv på de högre valen.

Söka utanför samverkansområdet

Om du vill söka till en utbildning utanför samverkansområdet ska du välja "Val utanför samverkansområdet" på första sidan. Gå sedan direkt till sista sidan. Där anger du vilken kommun, skola och program du vill söka. Vissa skolor är uppdelade i flera skolenheter. Du behöver inte ta reda på vilken skolenhet din utbilding hör till, det räcker att du väljer en av enheterna. Gymnasieantagningen vidarebefordrar din ansökan och dina betyg till antagningen i den kommun du sökt till.

Inriktning

Du söker och blir antagen till ett program, inte till en inriktning. Det finns dock tre program i Halland där inriktningen startar redan i år 1: Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och Naturbruksprogrammet. Till de programmen väljer du inriktning redan inför år 1 och blir antagen till inriktningen.

På övriga program får du ibland ange önskemål om inriktning redan i gymnasievalet, men det går lika bra att vänta med att önska inriktning tills du går i ettan på gymnasiet. Tänk på att det inte finns någon garanti att du får gå den inriktning du önskar.

Modersmål

Om du vill läsa modersmål på gymnasiet ska du välja det. Om du har ett annat modersmål än svenska men inte vill läsa det på gymnasiet ska du inte välja det.

Svenska som andraspråk

Om du har läst svenska som andraspråk på grundskolan och vill fortsätta att läsa det på gymnasiet ska du välja det.

Övriga val

Många utbildningar har profiler, språk, idrott mm som du kan välja.

Övrig information

Om du söker en utbildning utanför vårt område kan det finnas information som du behöver skriva här. Det kan exempelvis handla om att du söker en viss profil eller idrott.

Kvittens

För att valet ska vara giltigt måste du skriva ut kvittensen, skriva under den och lämna till din SYV. Kvittensen måste vara utskriven senast 15 februari och inlämnad till SYV snarast därefter. Vid omval ska en ny kvittens lämnas in.


Sidan senast ändrad 2021-10-01