Så här söker du

Här kan du läsa om hur du får dina inloggningsuppgifter, hur webbansökan går till och hur du gör om du behöver ändra i din ansökan.
Ansökningswebben

Det är viktigt att du tänkt igenom ditt gymnasieval ordentligt innan du gör ditt val på ansökningswebben.

Film om hur du gör ditt val på ansökningswebben

Rangordna dina val

Du rangordnar dina val av program. Det du allra helst vill gå är ditt Val 1. Det du näst helst vill gå är ditt Val 2 och så vidare. Om du blir antagen till ditt Val 1 blir du inte antagen på dina andra val. Om du inte blir antagen på ditt Val 1, kan du bli antagen på lägre val och då blir du placerad som reserv på de högre valen.

Söka utanför samverkansområdet

Om du vill söka till en utbildning utanför samverkansområdet ska du välja "Val utanför samverkansområdet" på första sidan. Gå sedan direkt till sista sidan. Där anger du vilken kommun, skola och program du vill söka. Vissa skolor är uppdelade i flera skolenheter. Du behöver inte ta reda på vilken skolenhet din utbilding hör till, det räcker att du väljer en av enheterna. Gymnasieantagningen vidarebefordrar din ansökan och dina betyg till antagningen i den kommun du sökt till.

Inriktning

Du söker och blir antagen till ett program, inte till en inriktning. Det finns dock tre program i Halland där inriktningen startar redan i år 1: Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och Naturbruksprogrammet. Till de programmen väljer du inriktning redan inför år 1 och blir antagen till inriktningen.

På övriga program får du ibland ange önskemål om inriktning redan i gymnasievalet, men det går lika bra att vänta med att önska inriktning tills du går i ettan på gymnasiet. Tänk på att det inte finns någon garanti att du får gå den inriktning du önskar.

Modersmål

Om du vill läsa modersmål på gymnasiet ska du välja det. Om du har ett annat modersmål än svenska men inte vill läsa det på gymnasiet ska du inte välja det.

Svenska som andraspråk

Om du har läst svenska som andraspråk på grundskolan och vill fortsätta att läsa det på gymnasiet ska du välja det.

Övriga val

Många utbildningar har profiler, språk, idrott mm som du kan välja.

Övrig information

Om du söker en utbildning utanför vårt område kan det finnas information som du behöver skriva här. Det kan exempelvis handla om att du söker en viss profil eller idrott.

Kvittens

För att valet ska vara giltigt måste du skriva ut kvittensen, skriva under den och lämna till din SYV. Kvittensen måste vara utskriven senast 15 februari och inlämnad till SYV snarast därefter. Vid omval ska en ny kvittens lämnas in.

Flytt

Om du ska flytta till eller från vårt samverkansområde under det år som du ska söka till gymnasiet, ska det anmälas till gymnasieantagningen.

Flytt från Halland

Om du och din familj planerar att flytta till en kommun utanför samverkansområdet före skolstarten är det viktigt att du meddelar oss på gymnasiantagningen det. Det går bra att ringa/maila till oss eller skriva det i "Övriga upplysningar" i ansökningswebben. När vi får veta att du ska flytta skickar vi informationen vidare till berörd kommun.

Flytt till Halland

Om du och din familj planerar att flytta till vårt samverkansområde före skolstarten ska du göra din ansökan via din nuvarande hemkommun. Meddela dem vart och när du planerar att flytta. Då skickar din hemkommun vidare din ansökan till oss.

Se även vilka regler som gäller vid flytt för barn som inte fyllt 18 år enligt skatteverket.

Flytt från utlandet

Om du bor utanför Sverige och vill söka till en skola hos oss ska du kontakta oss.

Från annan kommun

Du som i en annan kommun och vill söka till en skola hos oss ska söka via antagningen i din hemkommun.

Det sista ansökningsdatum som din hemkommun angett gäller för dig, också om du söker till oss. Din hemkommun vidarbefordrar din ansökan och dina betyg till oss.

I juni kommer du få inloggningsuppgifter till vår ansökningswebb på posten. Med dem kan du logga in och se och svara på ditt antagningsbesked den 1 juli.

Om du bor utanför Sverige och vill söka till en skola hos oss ska du kontakta oss.

Inloggningsuppgifter

Du som går i nian i Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm eller Varberg får dina inloggningsuppgifter av SYV i början av vårterminen. Om du är äldre och vill söka till gymnasiet, kontakta din SYV eller oss på gymnasieantagningen.

Spara dina inloggningsuppgifter!

Det är viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter ända tills du börjar gymnasiet. Du behöver dem när du ska söka, men också för att se och svara på antagningsbeskedet.

Har du glömt ditt lösenord?

Om du har angett en mailadress kan du använda den här funktionen:

Hämta lösenord

Omval/Sent val

Ibland kan det vara nödvändigt att göra ett omval efter valperiodens slut. Ansökningswebben är öppen för omval under en period under våren. Kommer du på att du vill göra ett omval när omvalsperioden är slut, behandlar vi det som "sent val". Det betyder att du endast kan bli antagen i mån av plats, även om du har ett högt meritvärde.

Omval

Om du vill göra ett omval finns det möjlighet att göra det mellan den 14 april och den 15 maj. Ta kontakt med din SYV så får du hjälp. Ansökningswebben är öppen för omval under denna period.

Sent val

Du blir endast blir antagen i mån av plats om du gör ett sent val, alltså efter den 15 maj. Även om du har ett högt meritvärde, blir de som sökt före den 15 maj antagna före dig på de val du ändrat. För att göra ett sent val, kontakta din SYV. Val efter den 15 maj görs på blankettPDF. Har du av någon anledning ingen SYV att vända dig till, fyll i blanketten och skicka till gymnasieantagningen.

Det finns några få situationer då ett sent val hanteras som inkommet i tid. Läs på blanketten, eller kontakta din SYV eller gymnasieantagningen för ytterligare information.

Söka utanför området

Det går bra att söka till skolor som ligger utanför vårt samverkansområde. Det finns dock några viktiga saker att tänka på, så läs noga igenom informationen här. Prata gärna med din SYV om du har funderingar.

Mottagen i första hand

Om det program eller den inriktning du vill söka inte finns inom samverkansområdet, blir du mottagen i första hand. Det innebär att du konkurrerar på samma villkor som eleverna i kommunen där skolan ligger. Du kan också ansöka om inackorderingsbidrag från din hemkommun. Du blir också mottagen i första hand om du söker en riksrekryterande utbildning eller är uttagen till ett riksidrottsgymnasium.

Friskolor tar alltid emot alla elever i första hand. Du kan då söka inackorderingsbidrag via CSN.

Mottagen i andra hand

Om det program eller den inriktning du vill söka finns inom samverkansområdet kan du söka till annan kommun och bli mottagen i andra hand. Det innebär att du endast kan bli antagen i mån av plats efter att de som bor i kommunen blivit antagna. Det är den mottagande skolan som beslutar om de vill ta emot en elev i andra hand. Du kan inte få något inackorderingsbidrag om du är andrahandsmottagen.

Särskilda skäl

Om du har särskilda skäl till att gå ett nationellt program i kommunal skola utanför samverkansområdet kan du fylla i blanketten Särskilda skälPDF och lämna till din SYV/gymnasieantagningen senast den 15 februari, (vid omval senast den 15 maj). Skolan du söker bedömer då om dina skäl är tillräckliga, och kan besluta att du blir mottagen i första hand.

Exempel på särskilda skäl kan vara:

  • Att du bor på gränsen till annat samverkansområde, men tillhör någon av våra kommuner
  • Andra personliga förhållanden, t ex sociala problem

Om du är familje- eller behandlingshemsplacerad tas du emot i första hand i den kommun där du bor, även om du inte är folkbokförd där. Det ska då bifogas ett placeringsintyg från socialtjänsten till ansökan.

  • Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg
  • 0346-88 68 97 , 0346-88 52 08
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.