Skip to main content

Antagning

För att bli antagen måste du vara behörig, det vill säga tillhöra målgruppen för anpassad gymnasieskola. Det slutliga antagningsbeskedet visas på ansökningssidan från och med den 1 juli 2024.

För att vara behörig och bli antagen till anpassad gymnasieskola ska din hemkommun först utreda om du tillhör målgruppen. Om du har frågor kring detta ska du prata med din SYV eller din rektor.

Hemkommunen utreder och beslutar om elevens behörighet i samverkan med rektor för den sökta utbildningen, som beslutar om antagning. Bedömning görs med avseende på platser, att utbildningen är ändamålsenlig för eleven samt förutsättningar för eventuella resor.

Den 1 juli är antagningen klar. Då kan du logga in på ansökningswebben för att se och svara på ditt antagningsbesked. Ibland kan skolan som du sökt ge dig besked om antagning tidigare. Du ska ändå logga in och svara på ditt besked på ansökningswebben, senast den 22 juli.

Det görs ingen prelimär antagning till anpassad gymnasieskola.