Skip to main content

Anpassad gymnasieskola

Ansökan

Ansökan görs på ansökningswebben som är öppen mellan den 8 januari och den 15 febr...

Tidplan

Det finns några datum som är viktiga att hålla koll på när du söker till gymnasiet.

Antagning

För att bli antagen måste du vara behörig, det vill säga tillhöra målgruppen för anpass...

Utbildningar anpassad gymnasieskola

Här finns en förteckning över samtliga program som erbjuds för anpassad gymnasieskola i...

Samverkansavtal

Det finns ett samverkansavtal mellan kommunerna i vårt område gällande anpassad gymnasi...

Val utanför området

Om du vill söka till en anpassad gymnasieskola som ligger utanför samverkansområdet ran...