Skip to main content

Anpassad gymnasieskola

Ansökan

Du gör ansökan på ansökningswebben som är öppen mellan den 8 januari och den 15 fe...

Tidplan

Det finns några datum som är viktiga att hålla koll på när du söker till gymnasiet.

Antagning

För att bli antagen måste du vara behörig, det vill säga tillhöra målgruppen för anpass...

Utbildningar

Här kan du se alla program som erbjuds för anpassad gymnasieskola i samverkansområdet.

Samverkansavtal

Det finns ett samverkansavtal mellan kommunerna i vårt område för anpassad gymnasieskola.

Val utanför området

Du kan söka till en gymnasieskola utanför vårt samverkansområde, men det finns en del a...