Skip to main content

Reservantagning

Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö. I början av augusti påbörjas reservantagning där lediga platser fördelas till elever som står som reserv.

Du kan bara bli reserv till högre val än det du har kommit in på. Exempel: Om du har kommit in på ditt val 3 kan du vara reserv till val 1 och 2. Om du är antagen på ditt val 1 kan du inte vara reserv till något annat val.

Ibland händer det att man backar i turordningskön på reservlistan. Det beror vanligvis på att en annan sökande fått högre meritvärde genom betygskomplettering.

Om du blir reservantagen får du meddelande via sms eller brev.