Skip to main content

Behörighet

Det finns nationella regler som styr vem som får gå på gymnasiet. Du behöver också vissa förkunskaper för att klara av utbildningen. 

Nationella program

För att få börja ett nationellt program i gymnasieskolan ska du:

  • ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
  • inte redan ha genomgått en gymnasieutbildning
  • påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år (för att börja i ettan hösten 2024 ska du vara född år 2005 eller senare). 

Yrkesprogram

För yrkesprogram ska du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen.

Studieförberedande program

För studieförberedande program ska du ha godkänt i betyg svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio andra ämnen.

Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet måste biologi, kemi och fysik vara bland de nio ämnena.

Ekonomi-, Humanistiska- och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap vara bland de nio ämnena.

Mer om behöriget (länk till Skolverket)

Särskilda behörighetskrav

Spetsutbildningar kan ha särskilda behörighetskrav. I vårt samverkansområde finns det spetsutbildningar på estetiska programmet på Sturegymnasiet. För att vara behörig till de utbildningarna måste du göra ett godkänt färdighetsprov.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen finns för dig som saknar behörighet till nationellt program.

Programinriktat val

Endast ett av introduktionsprogrammen, Programinriktat val (IMV), har behörighetskrav. För att vara behörig till IMV ska du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen eller svenska, matematik, engelska och minst tre andra ämnen.