Skip to main content

Betyg och meritvärde

Slutbetygen från grundskolan ligger till grund för antagningen till gymnasiet.

Meritvärde

Värdet av dina 16 bästa betyg räknas ihop till ett meritvärde. Du som läst ett modernt språk som språkval i grundskolan får även räkna med det betyget i ditt meritvärde, vilket innebär att du får räkna med 17 betyg.

Betygens värde är:

A:20   B:17,5   C:15   D:12,5   E:10   F:0

Räkna ut ditt meritvärde (länk till Skolverket)

Urval

Om det är fler sökande än antal platser till ett program måste ett urval göras. Det kan till exempel vara 32 platser på ett program och 37 sökande. Då blir de 32 sökanden med högst meritvärde antagna. Övriga fem sökande placeras i reservkö.

Om flera sökande har samma meritvärde rangordnas de sökande enligt:

  • Valets rangordning
  • Betygsvärde (normalt samma som meritvärdet, men på Estetiska programmet kan man få få färdighetspoäng som räknas in i meritvärdet)
  • Antal betyg
  • Slumpen 

Urvalsreglerna gäller för alla nationella program samt för de sökbara introduktionsprogrammen, det vill säga IMV och IMY anordnat för en grupp av elever.

Behöver jag skicka in mina betyg?

Du behöver inte skicka in dina betyg till gymnasieantagningen. Det gör din grundskola.

Komplettering av betyg

Om du går sommarskola eller kompletterar dina betyg på annat sätt skickar din skola in de nya betygen till gymnasieantagningen. Betyg som kommit till gymnasieantagningen senast den 20 juni 2024 kommer med vid den slutliga antagningen. Betyg som kommer till gymnasieantagningen efter detta datum kommer med i reservantagningen.