Skip to main content

Betyg och meritvärde

Värdet av dina 16 bästa betyg räknas ihop till ett meritvärde och utifrån det värdet rangordnas du tillsammans med övriga sökande.

Du som läst ett modernt språk som språkval får även räkna med det betyget i ditt meritvärde, vilket innebär att du får räkna med 17 betyg.

Betygens värde är:

A:20   B:17,5   C:15   D:12,5   E:10   F:0

Räkna ut ditt meritvärde (länk till Skolverket)

Urval

Om det är fler sökande till ett program än antal platser måste ett så kallat urval göras. Det kan till exempel vara 32 platser på ett program och 41 sökande. Då blir de 32 sökanden med högst meritvärde antagna. Övriga placeras i reservkö.

Om flera sökande har samma meritvärde rangordnas de sökande enligt:

  • Valets rangordning
  • Betygsvärde (normalt samma som meritvärdet, men på Estetiska programmet kan man få få färdighetspoäng som räknas in i meritvärdet)
  • Antalet betyg
  • Slumpen 

Urvalsreglerna gäller för alla nationella program samt för de sökbara introduktionsprogrammen, det vill säga IMV samt IMY anordnat för en grupp av elever.

Rapportering av betyg

Du behöver inte skicka in dina betyg till gymnasieantagningen, det gör din grundskola.

Komplettering av betyg

Om du fått kompletterande slutbetyg från grundskolan ska det vara gymnasieantagningen tillhanda senast den 22 juni 2023, för att det ska hinna komma med vid den slutliga antagningen. Komplettering efter detta datum kommer endast med i reservantagningen.