Skip to main content

Dispens i engelska

Om du inte haft möjlighet att läsa engelska i grundskolan, kan du ansöka om dispens i engelska.

För att få dispens i engelska ska du:

1. inte ha haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av din tid i grundskolan

2. bedömas ha förutsättningar att klara av gymnasieprogrammet du söker

Att beviljas en dispens i engelska innebär att det görs ett undantag från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen. Det är inte ett undantag från kravet att läsa engelska i gymnasiet. Du läser både grundskoleengelska och engelska på gymnasienivå under gymnasietiden.

Det är skolan du söker till som beslutar om din ansökan ska beviljas. Om din ansökan beviljas bortser man från kravet på godkänt grundskolebetyg i engelska och du kan bli behörig till nationellt program. Du prövas sedan på ditt meritvärde, tillsammans med andra behöriga sökande.

Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogrammen.

Ansökan om dispens i engelska ska vara antangningen tillhanda senast den 15 maj.

Ansökan om dispens i engelska, som inkommer till gymnasieantagningen efter sista datum, hanteras ej. Din gymnasieansökan hanteras då enligt ordinarie rutiner.           

AnsökningsblankettPDF

Stödmaterial från skolverketPDF