Skip to main content

Program och inriktningar

Du som bor i vårt samverkansområde kan söka fritt och konkurrera på lika villkor till de flesta gymnasieutbildningar inom samverkansområdet.

Program

I början av oktober kommer du här kunna se vilka program och inriktningar som skolorna i vårt område kommer erbjuda inför höstterminen 2024.

Inriktningar

Du söker och blir antagen till ett program, inte till en inriktning. Det finns dock tre program där inriktningen startar redan i år 1: Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och Naturbruksprogrammet. Till de programmen väljer du inriktning redan inför år 1 och blir antagen till inriktningen.

På övriga program får du ibland ange önskemål om inriktning redan i gymnasievalet, men det går lika bra att vänta med att önska inriktning tills du går i ettan på gymnasiet. Tänk på att det inte finns någon garanti att du får gå den inriktning du önskar.

Inom samverkansområdet

Här ser du alla inriktningar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2023:

Inriktningar sorterade på skolaPDF

Inriktningar sorterade på programPDF

Inriktingar som erbjuds dig som börjar gymnasiet 2024 kommer du att kunna se här i början av oktober.

Utanför samverkansområdet

Det finns några nationella inriktningar som inte erbjuds på någon kommunal/regional skola i vårt område. Om du vill gå en inriktning som endast finns utanför samverkansområdet blir du förstahandsmottagen där om du söker dit inför år 1.

Andra utbildningar i Sverige

Alla nationella program erbjuds inom samverkansområdet, men det finns även andra program som du kan gå.

Exempel på andra program är International Baccalaurate (IB) och Spetsutbildningar.

För att läsa mer om alla utbildningar, se Skolverkets information.