Skip to main content

Idrott

Många elever vill kombinera sina studier med idrott. Det finns flera olika sätt att göra detta på.

Riksidrottsgymnasier - RIG

​RIG-gymnasier är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka dit. Om du blir antagen på ett RIG-gymnasium blir du mottagen i första hand till ditt gymnasieval där.

RIG-ansökan görs till respektive specialidrottsförbund. Ansökan till gymnasieprogrammen görs på vanligt vis, via Ansökningswebben.

Nationellt godkänd idrottsutbildning - NIU

NIU-utbildningarna är inte riksrekryterande. Om du söker en NIU-utblidning på en kommunal skola utanför samverkansområdet blir du mottagen i andra hand. Men det finns en möjlighet för kommuner att skriva särskilda samverkansavtal angående NIU. Om ett sådant avtal finns mellan din hemkommun och skolan blir du mottagen i första hand.

Särskilda samverkansavtal inom vårt område:

FalkenbergPDF Halmstad PDFHyltePDF VarbergPDF

Laholm har idag inga särskilda samverkansavtal för NIU.

Prata med din SYV om du söker NIU i en kommun som inte har skrivit särskilt samverkansavtal med din hemkommun. Det kan finnas möjlighet att det skrivs ett avtal.

NIU-ansökan görs antingen direkt till skolan eller till specialidrottsförbundet. Ansökan till gymnasieprogrammen görs på vanligt vis i Ansökningswebben. Ange även att du sökt NIU, antingen som ett kursval där den möjligheten finns eller under "Övriga upplysningar" på kvittenssidan.

Lokal idrottsprofil - LIU

Många skolor har lokala idrottsprofiler. Ansökan till en idrottsprofil gör du i Antagningswebben. Observera att en del skolor har egna ansökningsformulär/intresseanmälningar som du också ska skicka in.