Skip to main content

Färdighetspoäng

Du som söker till estetiska programmet kan få extra poäng efter ett färdighetsprov som du kallas till när du gjort ansökan. Färdighetspoängen räknas in i ditt meritvärde.

Skolor och program som har färdighetspoäng

Falkenbergs gymnasieskola, Estetiska programmet

A: 20, B: 17,5, C: 15, D: 12,5, E: 10, F: 0

Peder Skrivares skola i Varberg, Estetiska programmet och Naturestetiska programmet

A: 15,  C: 10,  E: 5

Sturegymnasiet i Halmstad, Estetiska programmet.

A: 20, B: 17,5, C: 15, D: 12,5, E: 10, F: 0

Sturegymnasiet i Halmstad, Spetsutbildning dans, musik, teater och film

Resultat från färdighetsprovet viktas lika som det samlade betyget från grundskolan, alltså provbetyget gånger 16. Du måste göra ett godkänt färdighetsprov för att vara behörig till spetsutbildningen.

A: 320, B: 280, C: 240, D: 200, E: 160, F: 0 = Obehörig