Skip to main content

Statistik

Här finns statistik över hur många sökande och antagna det är till olika program och skolor samt vilket som var lägsta meritvärde för att komma in.

Statistik 2024

Statistik 2024

Antagningsstatistik 15 augusti

2023  2022  2021  

Statistik under året

16 februari - 14 april visas sökandestatistik

14 april - 15 maj visas preliminär antagningsstatistik

16 maj - 30 juni visas sökandestatistik + preliminär antagningsstatistik

1 juli - 15 september visas preliminär antagningsstatistik + slutlig antagningsstatistik