Skip to main content

Gymnasieingenjör

Efter teknikprogrammet kan du gå ett fjärde år för att utbilda dig till gymnasieingenjör.

Du är behörig till gymnasieingenjörsutbildningen om du har examen från Teknikprogrammet eller likvärdiga kunskaper. Det finns också krav att du ska ha läst vissa karaktärsämneskurser. Du kan påbörja dina studier senast det året du fyller 22.

skolverkets hemsida kan du läsa mer om gymnasieingengjör. Där finns också en förteckning över skolor som beviljats statsbidrag för att anordna utbildning till gymnasieingenjör.

Utbildningen finns i vårt område på Kattegattgymnasiet i Halmstad och på Peder Skrivares skola i Varberg.

Ansökan

Du söker och blir antagen på lika villkor på alla skolor i Sverige (riksintag). Du som bor i Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm eller Varberg söker via Gymnasieantagning Halland, oavsett vilken skola i landet du söker till. Ansökan görs på a href="/images/pdf/Ansökan_gymnasieingenjör.pdf" " " ">"lankettPDF, och ska vara vara Gymnasieantagning Halland tillhanda senast den 15 april 2023.

Om du redan har en gymnasieexamen från Teknikprogrammet ska du bifoga kopia på den. Om du går i trean nu ska du snarast efter skolavslutningen skicka en kopia på gymnasieexamen till den skola/de skolor du sökt.

Antagning

Antagningen till gymnasieingenjörsutbildningen görs i början av juli. Du som sökt kommer att få ett antagningsbesked på posten från skolan i början av juli.

Om antalet sökande är fler än antalet platser ska platserna fördelas med betygen från gymnasieskolan eller andra omdömen som grund. Det är varje skola som bestämmer hur urvalet ska göras, men det ska göras sakligt och opartiskt.