Skip to main content

Svara på antagningsbeskedet

Det är viktigt att du väljer rätt svarsalternativ på ditt antagningsbesked.

Antagen på ditt förstahandsval

 • Jag tackar JA till erbjuden plats
  ​Du har blivit antagen på ditt förstahandsval och tackar JA till denna plats. Dina lägre val har strukits eftersom du kom in på ditt förstahandsval.
 • Jag tackar NEJ till erbjuden plats
  Du har blivit antagen på ditt förstahandsval och tackar NEJ till denna plats. Dina lägre val har strukits eftersom du kom in på ditt förstahandsval. Med detta svar kommer du att stå utan gymnasieplats i vårt samverkansområde. 

Antagen på lägre val

 • Jag tackar JA till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv
  Du har blivit antagen på lägre val och tackar JA till denna plats. Du kommer att stå kvar som reserv till de högre val som du är behörig till. Om du blir antagen på högre val vid reservantagningen har du inte längre kvar den plats du nu är antagen till. Reservantagning sker automatiskt och den platsen du fått nu går till annan sökande.
 • Jag tackar JA till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv
  Du har blivit antagen på lägre val och tackar JA till denna plats. Du är nöjd med den plats du blivit antagen till och är inte längre intresserad av att konkurrera om plats på högre val. Dina eventuella reservplaceringar kommer att strykas och du kommer inte att prövas för dessa val.
 • Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill stå kvar som reserv
  Du har blivit antagen på lägre val och tackar NEJ till denna plats. Du vill inte påbörja den utbildning du blivit antagen på. Du vill hellre komma in på något av dina högre val som du är behörig till. Med detta svar kommer du att stå utan gymnasieplats i vårt samverkansområde.
 • Jag tackar NEJ till erbjuden plats och vill inte stå kvar som reserv
  Du har blivit antagen på lägre val och tackar NEJ till denna plats. Du vill inte påbörja den utbildning du blivit antagen på och är inte längre intresserad av att konkurrera om plats på högre val. Med detta svar kommer du att stå utan gymnasieplats i vårt samverkansområde.