Skip to main content

Samverkansavtal

Ett samverkansavtal innebär vanligtvis att du blir förstahandsmottagen på en utbildning i en annan kommun.
Halmstad - Stora Segerstad

Halmstad och Region Jönköping har skrivit samverkansavtal så att elever från Halmstad kan söka fritt till Stora Segerstad.

En elev som är folkbokförd i Halmstads kommun och vill söka gymnasieutbildning i på Stora Segerstad naturbrukscentrum blir förstahandsmottagen till naturbruksprogrammet, introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan.

Samverkansavtal Halmstad - Stora SegerstadPDF

Hylte - Gislaved

Hylte och Gislaved har skrivit samverkansavtal så att elever kan söka fritt över kommungränsen.

En elev som är folkbokförd i Hylte kommun och som vill söka gymnasieutbildning (gäller både nationellt program och introduktionsprogram) i Gislaveds kommun blir förstahandsmottagen där.

Samverkansavtal Hylte - GislavedPDF

Hylte - Stora Segerstad

Hylte kommun och Region Jönköping har skrivit samverkansavtal så att elever från Hylte kan söka fritt till Stora Segerstad.

En elev som är folkbokförd i Hylte kommun och vill söka gymnasieutbildning i på Stora Segerstad naturbrukscentrum blir förstahandsmottagen till naturbruksprogrammet, introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan.

Samverkansavtal Hylte - Stora SegerstadPDF

Laholm - Båstad

Laholm och Båstad har skrivit samverkansavtal så att elever kan söka fritt över kommungränsen.

En elev som är folkbokförd i Laholms kommun och vill söka gymnasieutbildning i Båstad blir förstahandsmottagen på nationella program och sökbara introduktionsprogram.

Motsvarande gäller för elever folkbokförda i Båstads kommun som vill söka till gymnasieskola i Laholm.

Samverkansavtal Laholm - BåstadPDF

Region Halland

Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg har skrivit ett gemensamt samverkansavtal gällande gymnasieantagning.

Avtalet innebär i korthet att alla elever som är folkbokförda i samverkansområdet får söka och bli antagna på nationella gymnasieprogram och på sökbara introduktionsprogram på lika villkor (förstahandsmottagna) inom samverkansområdet.

Samverkansavtal - Region HallandPDF