Skip to main content

Preliminär antagning

I april görs en preliminär antagning. Den görs för att du ska få veta något om hur du ligger till i gymnasievalet. Den görs också för att skolorna ska kunna planera inför höstterminen.

Den prelimära antagningen baseras på dina senaste betyg (höstterminsbetygen för dig som går i nian, slutbetygen från grundskolan för dig som är äldre).

Den 15 april kan du som bor i vårt område logga in på ansökningswebben och se resultatet av den preliminära antagningen. Du som bor utanför vårt området får ett preliminärt antagningsbesked på posten i mitten av april. Du ska inte svara på det preliminära antagningsbeskedet.

Kom i håg att det preliminära antagningsresultatet kan förändras till den slutliga antagningen. Det kan bero på att fler har sökt samma program som du, eller att betygen har förändrats hos de som har sökt. Den slutliga antagningen är klar den 1 juli och det är först då du vet om du kommer in på den utbildningen du sökt.

Om du inte blir antagen i den preliminära antagningen beror det på att du inte är behörig till sökt program, eller på att ditt meritvärde inte räckte till. Om dina betyg förändras till slutbetygen har du fortfarande chans att bli antagen i den slutliga antagningen.

Det görs ingen preliminär antagning till:

  • den anpassade gymnasieskolan
  • spår 1 eller spår 2 på Munkagårdsgymnasiet
  • vissa av introduktionsprogrammen