Skip to main content

Preliminär antagning

I april görs en preliminär antagning. Den görs för att du ska få veta något om hur du ligger till i gymnasievalet. Den görs också för att skolorna ska kunna planera inför höstterminen.

Den prelimära antagningen baseras på ditt senaste betyg (höstterminsbetyg för dig som går i nian, slutbetyg från grundskolan för dig som är äldre).

Den 14 april kan du som är folkbokförd i samverkansområdet logga in på ansökningswebben och se ditt preliminära antagningsbesked. Till sökande som är folkbokförda utanför samverkansområdet skickas ett preliminärt antagningsbesked med post i mitten av april. Du ska inte svara på ditt preliminära antagningsbesked.

Tänk på att även om du blivit preliminärt antagen, kan det förändras till den slutliga antagningen. Anledningen kan vara att fler nu sökt samma utbildning som du, eller att betygen förändrats. Det kan också bero på att en skola bestämt sig för att inte starta en utbildning på grund av för få sökande.

Om du inte blir antagen i den preliminära antagningen beror det på att du inte är behörig till sökt program, eller på att ditt meritvärde inte räckte till. Får du fler betyg eller högre meritvärde vid slutbetyget till sommaren, har du fortfarande chans att bli slutligt antagen i juli.

Det görs ingen preliminär antagning till den anpassade gymnasieskolans program eller till Spår 1 eller Spår 2 på Munkagårdsgymnasiet.