Skip to main content

Reservantagning

31 Maj 2024

Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid antagningen den 1 juli blir de som inte får plats placerade i en reservkö.